Ocean Audit zamezí ztrátám na Vašem zisku ještě před naším prvním hovorem.

Kontejnerová přeprava je relativně mladé odvětví. První skutečně kontejnerová služba spatřila světlo světa až v roce 1968. V současnosti své námořní přepravní služby nabízí více než 5.000 dopravců. Každý z nich aplikuje svůj vlastní model správy faktur. Stojí za zmínku, že v roce 2019 dosáhla míra nesprávně vystavených faktur (spolu s těmi, u nichž musí odesílatelé z důvodu nesprávně poskytnuté služby žádat o vrácení peněz sami) neobvykle vysokých hodnot. Přičemž i ve většině případů, kdy odesílatelé chybnou fakturaci odhalí a na tuto upozorní, nepodaří se jim se v důsledku neefektivity či neochoty na straně přepravce svého nároku reálně domoct. V prostředí dnešní kontejnerové přepravy domožení se náhrad odesílatele zatěžuje dříve než kdy předtím. Proto Ocean Audit využívá pro identifikaci dlužné kompenzace algoritmus a umělou inteligenci, díky čemuž se této můžete domoct ještě před naším prvním hovorem. Společnost Ocean Audit své znalosti využívá pouze tak, že se její odměna vypočítává jako podíl z úspěšně vymožené částky. Jinými slovy, ve věci kompenzace námořních přepravních nákladů můžete využít služeb předních světových specialistů bez toho, aniž byste museli hradit paušální částky či platit auditorům, kteří nemají s veškerými aspekty domáhání se peněz potřebné zkušenosti.

 

V roce 2019 jsou z pohledu vlastníků zasílaného zboží po nekvalitních službách chyby ve fakturaci námořního přepravného problémem číslo 1. Navzdory tomu je 90 % pozornosti věnováno nekvalitním službám, přičemž problémy týkající se fakturace a řešení souvisejících sporů zůstávají upozaděny. Já Vám přitom dokáži získat 2 - 10 násobek Vámi vymožené kompenzace.

Roky nepřesné námořní přepravní fakturace

Kompenzace v hodnotě odpovídající až posledním 9 rokům

Pro finanční ředitele kontrolující dodavatelskou efektivitu

Díky spolupráci finančních a logistických týmů dokáži kompenzaci identifikovat a ověřit - bez nutnosti výměny klientských dat

Odborné řešení námořních fakturačních sporů v reálném čase a s historií

Návrh řešení během méně než 1 hodiny

Rozdílný fakturační proces s více než 5.000 přepravci

Řešení problémů s vymáháním faktur na míru bez nutnosti vstupních dat

Řešení sporných faktur

Domoct se na přepravci peněz nikdy není jednoduché. Využíváme našich manažerských vztahů, tak abychom dokázali klientovi kvalifikovaně poradit

 

 

Modelové případy

 

 

Vymohli jsme 0,25% námořních nákladů během 96 hodin. Pro Volkswagen jsme nově zavedli postup pro kontrolu jejich vlastního interního auditu.

 

Vymohli jsme $417,441 během 96 hodin, a to z 2 roky starých faktur. Bez řešení Ocean Audit by bylo tyto nároky promlčeny. First Solar nyní získané peníze využívá pro podporu svého dodavatelského řetězce.

 

Okamžitá náhrada ve výši přesahující $200.000 provedená a potvrzená námořním přepravcem během 1 týdne od zahájení spolupráce. Peníze byly vymoženy pomocí prototypového procesu vytvořeného ocean audit za účelem ještě jednoduší identifikace a vrácení peněz od námořních přepravců.